Kateřina Hefny

Krásný den, tohle je můj pracovní příběh.

Jsem zakladatelkou neziskovky EMA Poděbrady, z.s. Jejím posláním je zvyšovat úroveň vzdělávání, osobní rozvoj a začleňování do komunitního života. Sedm let se věnovala zejména dětem od 6 – 15 let v ročních kurzech angličtiny a řemesel. Vše probíhalo bez učebnic, podle principů zážitkové pedagogiky.

V roce 2023 se EMA proměnila na koučovací studio pro dospělé a dospívající klienty od 13 let. Tvoří prostor pro seberozvoj a podporuje je v odvaze žít svůj sen.

Před založením EMY jsem sbírala zkušenosti v korporacích a jako lovec hlav. Naučila jsem se rozpoznávat talenty v lidech a bavilo mě pomáhat jim v růstu.

Vystudovala jsem Andragogiku a v roce 2005 jsem po systemickém výcviku navždy propadla koučování a zázrakům dobře nastavené mysli. Později, jsem se naučila arteterapeutické techniky a rozšířila tím svou konzultační praxi, které se věnuji více než 15 let.

Mým největším darem je vytvářet prostředí důvěry, kde se děti i dospělí mohou cítit bezpečně a společně růst. 

Díky vášni k jídlu mě baví přirozenost a potravinová soběstačnost. Pro radost tak učím okolí, jak na domácí vaření, pečení kváskového chleba a péči o zahradu. Jsem mámou 3 megahustých dětí, které se ve světě neztratí. Ráda inspiruji rodiče, jak mluvit s dětmi, aby jim naslouchaly.

S láskou, Katka.

Co pro vás mám?

individualni-koucink-katerina-hefny

Individuální koučink

Pro jednotlivce a firmy poskytuji také individuální koučink s holistickým přístupem.

Se mnou dosáhnete svých cílů, s menší vynaloženou energií a dokážete vytvořit prostor, ve kterém je radost žít i pracovat.

corporate-coaching-katerina-hefny

Firemní programy

Firmám šiju programy na míru podle jejich potřeb a zadání se zaměřením na kariérní a osobní rozvoj jednotlivců, týmů a vedoucích pracovníků.