Častou zakázkou mých klientů na konzultacích je “nalezení smyslu”.

Téma hledání smyslu života je velmi staré a zároveň určující pro náš lidský život tady na Zemi. K prapůvodní otázkám “Kdo jsem?” a “Kam jdu?”, které jsou společné a kolektivní, přibývají v současné době otázky nové. Například:

💥 Jaký smysl má moje práce?
💥 Proč podnikám? Jaký je můj?
(ptají se často ženy podnikatelky v koučování a mentoringu)

💥 Má moje partnerství ještě smysl?
💥 Jaký smysl má můj život bez…?
(ptají se často klienti, kteří chodí na partnerské poradenství)

💥 Proč musím chodit do školy? Jaký to má smysl?
💥 Proč bych měl/a mít děti? Má to v dnešním světě smysl?
(ptají se dospívající v arteterapii)

Položit si tyto nové a dá se říct vyzývavé, zneklidňující, ale zároveň silně motivující otázky nebývá často jednoduché. Nicméně, jakmile je tato otázka jednou položena a zahraje v naší duši na tu správnou strunu, tak její tón může znít velmi dlouho.

Když nemáme dost odvahy hledat odpovědi hned jakmile zazní její první tón, na chvíli se její hlas v nás ztiší nebo se úplně utlumí. Nicméně, vnitřní neklid nebo napětí, které brání klientům v lehkosti a radosti je dřív nebo později dovede k tomu, že si začnou klást otázku znovu a znovu.Bohužel naše mysl, která je stvořená na stejném principu jako AI, nám málokdy umí uspokojivě odpovědět. Naše mysl zná jen obecné principy, papouškuje převzaté vzorce přemýšlení o věcech a situacích, ale neumí se nijak necítit na to, co opravdu potřebujeme pro naplněný každodenní život.

AI nám možná život zjednodušuje, ale málokdo k ní zahoří láskou. Stejné je to s naší myslí. Málokdo se zamiluje do rozumu toho druhého, málokoho motivují rozumné důvody proč dělat činnosti, které jinak nedávají moc smysl.

Ten silný motor, který nás pohání vpřed je v našem srdci, tedy v těle. Bohužel naše těla jsou díky nadvládě rozumu znecitlivována. Odpojujeme se od pocitů, abychom nemuseli cítit, že nás něco nebaví, protožedržet hubu a krok” byl a je stále velmi silný kolektivní program.

Tlumíme projevy svého těla, od bolesti po hormonální sinusoidu, ale tlumíme tím také jeho radost v podobě potěšení a uspokojení. Na takové věci jakoby není čas.

Na mých konzultacích se klienti mají čas zastavit a 💥 na svoje životně důležité otázky. Není to však záležitost na jedno sezení. Často totiž klienti sami neví, kde najít ten kompas, neví podle čeho se řídit, a jak najít tu pomyslnou kontrolku v těle, která je upozorní na to, že překračují svoje hranice a ničí tak sami sebe.

Těší mě, že generace současných dětí je tak citlivá, až přecitlivělá dá se říct. Pro mě je to dobré znamení. Není důvod totiž pokračovat v necitlivém zacházení se sebou. Důsledky necitlivosti jsou vidět všude kolem nás. Ubývající divoká příroda na naší planetě je toho tím nejlepším důkazem. Ubývá nám divokost v nás a naše uspěchané každodennosti jsou často až sterilně čisté, přesné, na minuty spočítané.

Ale my jsme lidé, nejsme roboti. Nejsme AI. My jsme stvořitelé AI. AI má sloužit nám lidem. Stejně tak naše mysl má sloužit našemu tělu, aby prospívalo, aby se radovalo, aby žilo.

Jako moji klienti, když si přejí proměnu svého života, začínají se poznávat a procitají do lásky k sobě. Začínají číst jemné signály svého těla, učí se laskavě promlouvat se sebou a pomalu a jemně začleňují nové návyky do své denní rutiny. Jejich každodennost tvoříme na míru, tak aby jim dávala smysl. Jejich život dostává úplně novou kvalitu.

Díky sebepoznání, které se jim na konzultacích dostane si postupně zorganizují svůj život tak, že si nemusejí brát dovolenou. Jejich život se proměňuje do radosti a lehkosti a dovolují si žít život svých snů každý den, ne jen pár týdnů v roce.

A to je sakra znát na kvalitě života. Podepisuje se to zásadně na jejich zdraví. Začínají zářit, hubnou, uzdravují se z psychosomatických nemocí a prožívají vnitřní klid. Milují každý svůj den a milují svůj život, protože si ho vytvořili podle sebe na míru. Ne podle obecně předkládané a společensky odsouhlasené šablony.

A to má cenu. Ten život za to stojí.

Pokud potřebujete hledat odpovědi na výše uvedené otázky, tak jako moji klienti, ozvěte se. Jsem tu pro Vás.

Foto: Kateřina Čáslavová